Wij maken gebruik van AFAS software. Alle overzichten zijn daarmee in excel-bestanden aan te leveren.

Om kostenbesparend te kunnen werken vragen wij van onze klanten, na een intake gesprek, een goede en volledige periodieke aanlevering van de administratieve benodigdheden.

Meestal gaat het dan om de volgende dagboeken.

Inkoopboek voor de ontvangen facturen, Verkoopboek voor de verzonden facturen en het bankboek d.w.z. de bankafschriften met daarachter de betaalde pinbonnen.